Zpřístupňování fondu Národní knihovny ČR podle oddělení signatur k 1. 5. 2003

Výhrada:

Pokud informace v elektronickém katalogu (OPAC) upravuje oběh jednotky odlišným způsobem, než je uvedeno dále, zejména pokud systém nedovoluje zadat požadavek, obraťte se na.službu informací v Hale služeb nebo na knihovníka ve studovně. Jednotlivé svazky nebo jejich komplety mohou být zařazeny do příruční knihovny, do konzervačního fondu aj.

   

SIGNATURA - oddělení

(rozmezí)

OBJEDNÁVKA -případné zvláštnosti

EXPEDICE

(případně zvláštnosti zpřístupňování)

většina signatur - publikace vydaná do roku 1800 (včetně) Staré tisky Badatelský řád ORST
1 - 8   HOSTIVAŘ
9   KLEMENTINUM - 2
10 - 17   HOSTIVAŘ
18
     b) z toho 18 AA
b) Staré tisky a) HOSTIVAŘ
b) Badatelský řád ORST
19 - 25   HOSTIVAŘ
26 - 36   KLEMENTINUM - 2
37 - 38   HOSTIVAŘ
39 - 51 ORST Badatelský řád ORST
52   KLEMENTINUM - 1
53 ORST Badatelský řád ORST
54 A - 54 B - 54 C - 54 D - 54 E - 54 F - 54 G - 54 H - 54 J [=I] - 54 K - 54 L   KLEMENTINUM - 1
54 M   KLEMENTINUM - 2
54 S ORST Badatelský řád ORST
54 X   KLEMENTINUM - 1
55 - 57   KLEMENTINUM - 2
59 A - 59 B - 59 C - 59 D - 59 E - 59 F- 59 G (hudebniny) Objednat ve Studovně hudebního oddělení Expedice ihned
59 K  (magnetofonové kazety) Elektronický dokument Elektronický dokument
59 R (hudebniny) Objednat ve Studovně hudebního oddělení Expedice ihned.
Čtenář vyplní badatelský list
60    a) do vročení 1800
       b) od vročení 1801
a) ORST
b) NKF
a) Badatelský řád ORST
b) NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
63   KLEMENTINUM - 2
64   HOSTIVAŘ
65 ORST Badatelský řád ORST
66 - 68   KLEMENTINUM - 2
70   HOSTIVAŘ
71 NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
- požadavek doložit bádání k F. X. Šaldovi
72 ORST Badatelský řád ORST
73 NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
74   KLEMENTINUM - 2
75 ORST Badatelský řád ORST
[vysoká čísla, tisícovky oddělené tečkou, např.]
34.567
1.123/B...
567/B1-B2
Objednat v Knihovně knihovnické literatury (resp. v OPAC - báze KKL, kde je ale také jen část fondu) Svazky uložené v Klementinu se expedují ihned,
svazky uložené v Hostivaři se expedují do 2 pracovních dnů
v OPAC - číslo - letopočet 20. století v kombinaci s (písmeny) a číslem, např. 1967/DON A 01140 Není signatura  
v OPAC sedmimístné číslo u údajů o knize, např. 0659327 Není signatura  
číslo (až 104)-lomítko-dvojciferné číslo, např. 2561/72 Není signatura  
I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
[římské číslice v kombinaci s malým písmenem a arabskou číslicí, např.] III a 90 Objednat v Knihovně knihovnické literatury Expedice ihned
A    a) běžně
      b) u archivní jednotky

b) NKF
a) HOSTIVAŘ
b) NKF
Am   HOSTIVAŘ
Angl A - Angl B - Angl C - Angl D - TIŠTĚNÉ publikace   KLEMENTINUM - 1
Angl B nnnnnn/Cassette n- Angl C nnnnnn/Cassette n
            - magnetofonové kazety
Elektronický dokument Elektronický dokument
Angl K
- kopie magnetofonových kazet
Možnost objednat domů.
Jinak viz Elektronický dokument
KLEMENTINUM - 1
Možnost výpůjčky domů.
Jinak viz Elektronický dokument
B - D     a) běžně
             b) u archivní jednotky

b) NKF
a) HOSTIVAŘ
b) NKF
Dipl   KLEMENTINUM - 2 _ PŮJČOVÁNÍ JEN SE SOUHLASEM AUTORA
Diss D NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND  -  PŮJČOVÁNÍ JEN SE SOUHLASEM AUTORA
Diss E - Diss H, Diss I, Diss K - Diss P   HOSTIVAŘ
Diss T NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND - PŮJČOVÁNÍ JEN SE SOUHLASEM AUTORA
Diss voll   HOSTIVAŘ
F - G    a) běžně
             b) u archivní jednotky
b) NKF a) HOSTIVAŘ
b) NKF
GD
    a) s hudební tematikou

    b) s nehudební tematikou
Elektronický dokument Zpřístupnění -
a) hudební tematika - Studovna hudebního oddělení
b) Elektronický dokument
GM NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
a) H 000001 - H 69999
b) H 070000
a výše
c) u archivní jednotky
a-b) běžný postup

c) NKF
a) HOSTIVAŘ
b) KLEMENTINUM - 1
c) NKF
HH NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
ISBN + různá kombinace čísel Není signatura  
a) K 000001 - K 049999
b) K 050000
a výše
  a) HOSTIVAŘ
b) KLEMENTINUM - 1
Kand   KLEMENTINUM - 2 _ PŮJČOVÁNÍ JEN SE SOUHLASEM AUTORA
Kinsk. ORST Badatelský řád ORST
Kn   KLEMENTINUM - 2
L - M   HOSTIVAŘ
M I - M II - M III - M IV Mozartea Objednat ve Studovně hudebního oddělení Expedice ihned.
Čtenář vyplní badatelský list
Ma Mikrodokument KLEMENTINUM - 1
Mf A Nelze objednat Archivní jednotka - nepůjčuje se
Mf B - Mf C Mikrodokument KLEMENTINUM - 1
Mf D Nelze objednat Archivní jednotka - nepůjčuje se
MG Elektronický dokument Elektronický dokument
MGA NKF Elektronický dokument - NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
Milit. ORST Badatelský řád ORST
MM NKF Elektronický dokument - NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
Na - Nb - Nc - Nd   KLEMENTINUM - 1
P I - P II - P III - P IV NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
Pa - Pb - Pc - Pd   HOSTIVAŘ
Sa - Sb - Sc - Sd ORST Badatelský řád ORST
SF I - SF II - SF III   KLEMENTINUM - 1
Možnost výpůjčky domů pro oprávněné čtenáře
Sp A -Sp B - Sp C   HOSTIVAŘ
a) T 000001 - T 129400
b) T 129401 a výše
  a) HOSTIVAŘ
b) KLEMENTINUM - 1
Un Depozitní fond systému Spojených národů (část) - v "režimu OSN" KLEMENTINUM - 2
W   HOSTIVAŘ
a) Za 1 - Za 289
b) Za 290 a výše - Pozor, jde vesměs o plakáty !!!
a) ZOR
b) Objednávejte pouze do Studovny společenských a přírodních věd nebo do Studovny vědeckých pracovníků (oprávnění čtenáři)
a) ZOR
b) Běžný postup
Zb ZOR ZOR
a) Zc 1 - 3683 - tisk
b) Zc 3684 a výše
elektronické dokumenty
a) ZOR
b) Elektronický dokument
a) ZOR
b) Elektronický dokument - objednávejte pouze do Studovny společenských a přírodních věd; oprávnění čtenáři si jednotlivé dokumenty mohou půjčit domů (označení "1 měsíc")
Zd ZOR ZOR
[různé kombinace písmen s vysokými čísly, tisícovky oddělené tečkou, např.]
Sa 34.567
Id 1.123/B...
Kra 567/B1-B2
Objednat v Knihovně knihovnické literatury (resp. v OPAC - báze KKL, kde je ale také jen část fondu) Svazky uložené v Klementinu se expedují ihned, svazky uložené v Hostivaři se expedují do 2 pracovních dnů
Kombinace písmen, čísla a dvojciferného čísla za lomítkem, např. pv 1569/58 Není signatura  
šestimístná kombinace tří písmen a tří čísel, např. ABA001, BOD021 Není signatura  


VYSVĚTLIVKY

Elektronický dokument Objednávat pouze do Studovny společenských a přírodních věd - s výjimkou audiálních CD s hudební tematikou zpřístupňovaných ve Studovně hudebního oddělení.
Objednávky na jednotky získané před rokem 1996 se podávají ve Studovně společenských a přírodních věd, kde je umístěn i jejich katalog.
Expedice do 14 hodin následujícího pracovního dne.
Zpřístupnění ve Studovně společenských a přírodních věd (zvláštní provozní doba) - s výjimkou audiálních CD s hudební tematikou (ty ve Studovně hudebního oddělení).
Oprávnění čtenáři si dokumenty označené v OPAC "1 měsíc" mohou půjčit domů
HOSTIVAŘ a) Expedice následující pracovní den po 12. hodině.
b) Zpřístupnění ve studovně dle volby (Všeobecná studovna, Studovna společenských a přírodních věd a pro oprávněné čtenáře také Studovna vědeckých pracovníků).
c) Výpůjčka mimo budovu je možná jen tehdy, pokud je v elektronickém katalogu (OPAC) u jednotky údaj "1 měsíc". U zahraničních publikací mimo tento katalog (OPAC) určí její přípustnost knihovník až po expedici svazku; v každém případě však údaje o svazku musejí být před výpůjčkou mimo budovu uloženy do elektronického katalogu - svazek je pak k dispozici o to později
KLEMENTINUM - 1 a) Expedice po 9. hodině na objednávky z předchozího dne po 18,00 hod., 10,30 - 19 hodin vždy za každou celou předchozí hodinu.
b) Zpřístupnění ve studovně dle volby (Všeobecná studovna, Studovna společenských a přírodních věd a pro oprávněné čtenáře také Studovna vědeckých pracovníků).
c) Ve Studovně společenských a přírodních věd se nezpřístupňují velké svazky (v zásadě signatury obsahující A-a, B-b).
d) Výpůjčka mimo budovu je u domácí produkce možná jen tehdy, pokud je v elektronickém katalogu (OPAC) údaj "1 měsíc".
e) Výpůjčka mimo budovu je u zahraniční produkce možná jednak tehdy, pokud je v elektronickém katalogu (OPAC) údaj "1 měsíc", jednak u publikací mimo elektronický katalog (OPAC) určí její přípustnost knihovník až po expedici svazku; v každém případě však údaje o svazku musejí být před výpůjčkou mimo budovu uloženy do elektronického katalogu - svazek je pak k dispozici o to později
KLEMENTINUM - 2 a) Expedice denně - nejméně v 9,00 + 12,30 + 16,30 hodin
b) Zpřístupnění ve studovně dle volby (Všeobecná studovna, Studovna společenských a přírodních věd a pro oprávněné čtenáře také Studovna vědeckých pracovníků).
c) Výpůjčka mimo budovu je možná jen u zahraniční produkce, a to tehdy, pokud je v elektronickém katalogu (OPAC) údaj "1 měsíc".
U publikací mimo tento katalog (OPAC) určí její přípustnost knihovník až po expedici svazku; v každém případě však údaje o svazku musejí být před výpůjčkou mimo budovu uloženy do elektronického katalogu - svazek je pak k dispozici o to později
Mikrodokument Objednávat pouze do Studovny periodik, Studovny společenských a přírodních věd či do Studovny vědeckých pracovníků (oprávnění čtenáři)
NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND Informace o zpřístupňování jsou poskytovány v Hale služeb. Výpůjčka je výjimečně možná, není-li publikace dostupná jinde, nejdříve následující úterý nebo čtvrtek.
NKF Objednávky se projednávají u přepážky informací v Hale služeb.
ORST Zpřístupňování dle badatelského řádu ORST (expedice následující provozní půlden).
PŮJČOVÁNÍ JEN SE SOUHLASEM AUTORA Autorský zákon č. 121/2000 uděluje knihovnám licenci k půjčování pouze vydaných děl. Pro půjčku nepublikovaného díla, jež není dosud volné, je proto nezbytný souhlas jeho autora nebo jeho dědiců (projevený osobně nebo úředně ověřený). Dokumenty na signaturách tohoto oddělení nebyly vydány (až na chybně zařazené výjimky).
Staré tisky Objednat ve Studovně rukopisů a starých tisků.
režim OSN Pokud čtenář chce studovat výlučně dokument, jejž Národní knihovna ČR získala jako součást depozitního fondu publikací systému Spojených národů, a to prezenčně, může u služby informací v Hale služeb uplatnit nárok na výpůjčku bez poplatků.
ZOR Informace o zpřístupňování dokumentů ve zvláštním ochranném režimu jsou poskytovány v Hale služeb, kde se objednávka podává. Expedice následující pracovní den do 14 hodin. Dokument je k dispozici ve Studovně vědeckých pracovníků, a to v upravené provozní době.

 

V Praze dne 13. května 2003, opraveno 24.ledna 2004.

Zpracoval: dr. Z. Matušík