top
titulek

Informace pro uživatele

Národní knihovna České republiky poskytuje své služby podle zásad Knihovního řádu, jehož ustanovení jsou dále specifikována v  řádech studoven, případně jsou upravena dalšími pravidly. Základní služby poskytuje knihovna zdarma, pouze některé ze služeb knihovny jsou placené. Registrovaným čtenářem knihovny se může stát každý, kdo dovršil 18 let, jen ve výjimečných případech starší 15 let. Čtenářem knihovny se mohou stát i instituce, kterým jsou služby poskytovány prostřednictvím meziknihovních služeb. Národní knihovna zaměřuje své služby především na ty požadavky, které nelze uspokojit v ostatních knihovnách. Je nutné počítat s určitými omezeními čtenářů, která vyplývají ze základního poslání knihovny. Většina knihovních fondů je zpřístupňována ve studovnách (presenčně) prostřednictvím našich katalogů a databází, pouze malá část sbírek knihovny je poskytována k výpůjčkám mimo budovu (absenčně). K základní orientaci Vám jistě dobře poslouží náš malý průvodce Jak to tady chodí nebo naše brána do světa informací - Referenční centrum. Odpovědi na základní otázky o naleznete i v příručce "Co a jak?". Pro zájemce pořádáme instruktáže k výpůjčnímu systému. Podrobné informace o objednávání a zpřístupňování fondů NK ČR jsou k dispozici zde. Pokud si nevíte rady, zeptejte se nás.

19.8.2003 Hanuš Hemola | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved