top
titulek

Odborné aktivity Národní knihovny ČR se skládají z vlastních činností pracovišť, která vytváří předpoklady pro adekvátní poskytování služeb čtenářům. Tyto činnosti jsou odkazovány jako odborné aktivity (rubrika odborné aktivity). Dále tam patří různé projekty a programy (rubrika projekty a programy), o kterých chceme informovat zvlášť - a samozřejmě různé novinky nebo velmi důležité věci a skutečnosti (rubrika Nové).

Digitální knihovna

Odborné aktivity
Projekty a programy
Nové

20. června 2002 Adolf Knoll | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved