top
titulek

Výpůjčky

Půjčování z knihovního fondu je základní službou poskytovanou čtenářům. Knihovna poskytuje půjčovní a výpůjční služby pouze registrovaným čtenářům:

Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním a studijním a konzervačním charakterem knihovních fondů. O půjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna na základě ustanovení Knihovního řádu, případně řádů jednotlivých studoven a ostatních pravidel. Tyto služby se poskytují bezplatně, pouze mezinárodní meziknihovní výpůjční služby jsou poskytovány za finanční spoluúčasti čtenáře.

7.2.2000 Hanuš Hemola | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved