top
titulek

Kopie

Knihovna poskytuje tradičně široké spektrum reprografických služeb ze svých fondů i z fondů jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních reprografických služeb. Čtenář si může zhotovit kopie z předloh do formátu A4 samoobslužně v Hale služeb, v Referenčním centru, ve Studovně periodik nebo ve Slovanské knihovně. Většina reprografických služeb je vzhledem k ochraně knihovních fondů poskytována na základě objednávky, kterou je možno podat ve všech studovnách. Pravidla poskytování reprografických služeb jsou u pravena Knihovním řádem a jeho přílohou Reprografické služby. Nabídku všech produktů a jejich ceny uvádí Ceník placených služeb a poplatků.

27.3.2000 Hanuš Hemola | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved