top
titulek

Informace

Knihovna poskytuje široké spektrum informačních služeb s přímou vazbou na své fondy, katalogy a databáze a další informační zdroje. Hlavní bránou do světa informací je Referenční centrum, které nabízí celou paletu informačních služeb přímo v knihovně i prostřednictvím telefonu, faxu, klasické i elektronické pošty. Informační služby oborově zaměřené poskytují i další specializovaná pracoviště knihovny:

22.10.2001 Hanuš Hemola | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved