top
titulek

Služby

Národní knihovna ČR poskytuje svým čtenářům širokou paletu služeb. Služby čtenářům jsou zaměřeny především na ty požadavky, které nelze uspokojovat v ostatních českých knihovnách. Cílovým uživatelem knihovny je vysokoškolsky vzdělaný uživatel s potřebou studia odborné literatury pro rozvoj hlavních univerzitních oborů (přírodní a společenské vědy). Většina služeb je poskytována pouze v knihovně v systému studoven. Vedle tradičního poskytování výpůjček a kopií nabízí knihovna celé spektrum referenčních a informačních služeb a služeb v režimu on-line. Pro zájemce pořádáme instruktáže k výpůjčnímu systému. Práva a povinnosti čtenářů jsou stanoveny v Knihovním řádu. Základní služby knihovna poskytuje zdarma, placené služby a služby poskytované za finanční spoluúčasti čtenáře se účtují podle Ceníku placených služeb a poplatků.

9.9.2002 Hanuš Hemola | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved