top
titulek

Slovanská knihovna při Národní knihovně je veřejně přístupná specializovaná vědecká knihovna pro obor slavistiky. Systematicky doplňuje, zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje fond světové slavistické literatury, zejména historické, filologické a politologické a vybrané původní tvorby slovanských národů. Poskytuje knihovnické a informační služby o politickém, ekonomickém a kulturním životě slovanských národů, jejich vzájemných vztazích a vztazích k jiným národům v minulosti a současnosti. Zpracovává a rediguje odborné bibliografie a publikace ve svém oboru. Spolupracuje s českými a zahraničními knihovnami a odbornými pracovišti své specializace, spolu s nimi organizuje odborné semináře a konference. Pořádá kulturní akce k propagaci svých fondů. Z rozhodnutí Mezinárodního komitétu slavistů plní funkci centra pro evidenci a zpracování materiálů, vztahujících se k mezinárodním sjezdům slavistů.

Naše adresa
Vznik a vývoj Slovanské knihovny
Adresy pracovníků

22.10.2003 Ludmila Pánková | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |

O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele


Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved