top
titulek

Mezinárodní meziknihovní reprografické služby
MMRS - dodávání reprografických kopií

Pravidla platná pro knihovny:
NK ČR zprostředkovává MMRS za těchto podmínek:

 1. Uživateli této služby jsou pražské a mimopražské knihovny a další instituce registrované podle zákona 257/2001 Sb. - kolektivní uživatelé, kteří spolupracují v rámci meziknihovních služeb a mají přidělenou lokační značku. O přidělení lokační značky může instituce požádat na adrese:
  Národní knihovna ČR
  Oddělení pro souborné katalogy
  Klementinum 190
  110 01 Praha 1
  Všichni uživatelé jsou povinni při prvním požadavku na MMRS vyplnit evidenční list.
 2. NK ČR poskytuje MMRS jako službu placenou. Účtuje částečnou úhradu nákladů formou paušálu systémem předplatného nebo potvrzení proplacení složenkou nebo hotově. Poplatky za kopie požadovaného dokumentu se řídí platným ceníkem NK ČR.
 3. Objednávky se přijímají:
  • na speciálním formuláři (žádance), který je k dispozici pouze v ORMS. Na požádání oddělení vydá či zašle příslušné množství exemplářů
  • prostřednictvím elektronických žádanek meziknihovních služeb NK ČR, které jsou vystavené na www stránkách NK ČR (podmínkou je zřízení předplatného v NK ČR nebo potvrzenjí proplacení složenkou nebo hotově)
 4. Na klasické objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje.
 5. Objednávka musí obsahovat požadavek pouze na jedno dílo (článek, stať ze sborníku).
 6. Na objednávce musí být vylepen kupón příslušné hodnoty. Lze využít systém předplatného.
 7. Reprografické kopie ze zahraničí se dodávají institucím:
 8. ORMS se specializuje na zprostředkování reprografických kopií dokumentů společenskovědních a přírodovědních popř. hraničních oborů. Požadavky na reprografické kopie dokumentů z jiných oborů směrujte na vybrané oborové knihovny.

Bližší informace, vysvětlení a tištěné informační materiály jsou k dispozici v ORMS.

27.10.2003 Jindřiška Pospíšilová | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved