top
titulek

World Biographical Archives

World Biographical Archives, které jsou v RC zpřístupněn od března 2001, byly získány v rámci projektu Referenční centrum Národní knihovny ČR - brána do světa informací. Tento čtyřletý projekt je financován z prostředků MŠMT - program LI2000, Informační zdroje pro výzkum a vývoj.

World Biographical Archives představují významný zdroj informací, a to jak z  hlediska zahrnutého časového období, kompletnosti shromážděných biografických údajů a pokrytého území.

Pro komfortní přístup k World Biographical Archives, které jsou uloženy na mikrofiších, byla v rámci projektu zakoupena čtečka mikrofiší s možností tisku Canon MicroPrinter 60. Čtenáři tak již nejsou nuceni si nalezené biografické údaje pracně opisovat, ale mohou si je přímo v Referenčním centru vytisknout - Ceník.

Přehled biografických archivů

V biografických archivech je možné nalézt osobnosti všech povolání a hodností, např.:
 • rytíři, šlechtici, příslušníci královských rodů
 • alchymisté, řemeslníci a vývarní umělci, spisovatelé, herci, hudebníci a skladatelé
 • průmyslníci, obchodníci, knihkupci, vydavatelé
 • vědci, filozofové, duchovní, lékaři, lékárníci, veterináři, právníci, studenti, učitelé, zemědělci, lesníci, vojáci, policisté, politici, místní úředníci
 • námořníci, cestovatelé, kolonisté a emigranti, zločinci
V rámci biografických archivů lze tak získat přístup k biografiím přibližně 5 milionů osob převzatých z přibližně 8500 zdrojů.

Charakteristika použitých pramenů:
Mnoho starších textů, zvláště ze 17. a 18.století představuje unikátní zdroje.
 • biografické slovníky
 • příručky
 • historická literatura
 • paměti
 • almanachy, kalendáře
 • noviny (kde byly použitelné)
Způsob zpracování biografií:
U jednotlivých biografií (biografických článků) je zachována jejich grafická podoba, seřazeny jsou abecedně podle jmen osobností. U jedné osoby může být uvedeno více biografií z různých zdrojů. Všechny dodatky jsou zahrnuty pod biografii, k níž se vztahují, stejně tak jako všechny pravopisné a další varianty jména. Chronologické uspořádání biografií umožňuje ujasnit si, jak se biografické údaje vyvíjely. Každá biografie obsahuje informace o zdroji, ze kterého byla převzata.

Rejstříky:
V současné době jsou v Referenčním centru zpřístupněny:
 • tištěné rejstříky následujících biografických archivů:
  AfBA, ABA, ABEPI, ABF, ABI , ANZO-BA, BaBA, BAB, BBA, CBA, DBA, IBA, JBA, PAB, SBA

  U každé osoby uvedeno jméno, jeho varianty a pseudonymy (řazeny abecedně),  datum narození a úmrtí, povolání, ve zkratce jsou uvedeny názvy děl, z nichž byly biografie dané osoby převzaty, číslo mikrofiše a okénka na dané mikrofiši.

 • World Biographical Index - CD-ROM
  7.vydání obsahuje data z následujících rejstříků:
  ABA, ABEPI, ABF, ABI, AfBA, ANZO-BA, BAB, BaBA, BBA, DBA, JBA

 • World Biographical Index - Internet
  Databáze World Biographical Index obsahuje stručné biografické údaje o 2,8 milionech osob z Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Afriky, Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie.

  V současné době jsou na Internetu zpřístupněny rejstříky ve dvou verzích: Online přístupné jsou rejstříky následujících archivů:
  AfBA, ABA I a II, ABEPI I až III, ABF I a II, ABI I a II , ANZO-BA, BAA, BAB, BaBA, BBA I a II, CBA, DBA I a II, IBA, JBA, PAB, RBA, SBA, SEABA

nahoru


ROZDĚLENÍ BIOGRAFICKÝCH ARCHIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH KONTINENTŮ:
Jednoduše a jednoznačně rozdělit biografické archivy tímto způsobem bohužel není možné. V některých "evropských" biografických archivech jsou totiž např. obsaženy i biografie osobností se vztahem k zámořským koloniím daných zemí. Mnohé archivy nejsou přesně omezeny na jeden stát a spíše se zaměřují na více zemí, které spojuje jazyk, politická či geografická blízkost. Z těchto důvodu proto je rozdělení biografických archivů spíše pouze orientační.

Bez přesného geografického určení
Jewish Biographical Archive

Afrika
African Biographical Archive/Archives Biographiques Archives
Biographical Archive of the Classical World

Evropa
Archives Biograhiques Françaises I+II
Archivio Biografico Italiano I+II+III
Archivio Biográfico de Espańa, Portugal e Iberoamérica I+II+III
Baltic Biographical Archive
Biografisch Archif van de Benelux/Archives Biografiques des Pays du Bénelux
Biographical Archive of the Classical World
British Biographical Archive I+II
Český biografický archiv a Slovenský biografický archív
Deutsches Biographisches Archiv I+II
Greek Biographical Archive
Hungarian Biographical Archive
Polskie Archiwum Biograficzne
Russian Biographical Archive
Scandinavian Biographical Archive
South-East European Biographical Archive
Turkish Biographical Archive

Asie
Arab-Islamic Biographical Archive
Biographical Archive of the Classical World
Chinese Biographical Archive
Indian Biographical Archive
Japanese Biographical Archive
South-East Asian Biographical Archive
Turkish Biographical Archive

Severní a Jižní Amerika
American Biographical Archive I+II
Archivio Biográfico de Espańa, Portugal e Iberoamérica I+II+III

Oceánie
Australasian Biographical Archive


27.11.2002 Jindřiška Pospíšilová | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved