top
titulek

Pověřením MK ČR ze dne 30.8.1990 je Národní knihovna ČR oprávněna vydávat a rozšiřovat publikace v oblasti knihovnictví, bibliografie a knižní kultury. Ročním objemem vydávané produkce se Národní knihovna ČR řadí mezi středně velká nakladatelství. Vydavatelskou činnost Národní knihovny ČR, která je jedním ze statutárních úkolů, zajišťuje odbor vydavatelský. Koncepčně řeší a metodicky koordinuje tuto činnost včetně návrhů na její ekonomické zajištění. Sestavuje roční ediční plány, redakčně zpracovává ústřední publikace NK, zajišťuje technickou přípravu a výrobu publikací včetně jejich propagace, prodeje a expedice.

23.1.2001 Milena Ředinová Informace| Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved