top
titulek

Oddělení vzdělávání

ADRESA

Národní knihovna České republiky; odbor knihovnictví - oddělení vzdělávání; Klementinum 190;
CZ-110 01 Praha 1

Vzdělávací centrum (učebny): 1. patro, č. 144,145

pořádá kurzy, školení, semináře, přednášky a další odborné vzdělávací akce pro knihovny včetně rekvalifikačních kurzů; poskytuje informace a konzultace z oblasti vzdělávání v oboru knihovnictví; zpracovává posudky vzdělávacích programů, učebních osnov apod.; spolupracuje s domácími a zahraničními vzdělávacími institucemi oboru.

PhDr. Eva Dostálková

Tel.: 221663339
Fax: 221663175
eva.dostalkova@nkp.cz
1. patro, č. 146

 

 • Přehledy akcí OV
 • Kurzy základní počítačové gramotnosti
 • Konzultace a poradenství v podnikovém vzdělávání
 • Blokace učeben
Květa Hedvíková

Tel.:221663339
Fax:221663175
kveta.hedvikova@nkp.cz
1. patro, č. 146

 

Mgr. Zuzana Ježková

Tel.:221663339
Fax:221663175
zuzana.jezkova@nkp.cz
1. patro, č. 146

 

Zlata Houšková
vedoucí oddělení


Tel.:221663330
Fax:221663175
zlata.houskova@nkp.cz
2. patro, č.223 M

 

 • Přehledy akcí OV
 • Specializované vzdělávací akce pro odbornou veřejnost
 • Kurzy základní počítačové gramotnosti
 • Regionální vzdělávací centra
 • Zajištění exkurzí pro odbornou veřejnost a školy (osobní dohoda)
 • Granty: VISK 2
 • Konzultace k problematice oborového vzdělávání a knihovnické profese


17.03.2003 - Zlata Houšková | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved