top
titulek

Knihovna knihovnické literatury

(odbor knihovnictví Národní knihovny ČR - oddělení studijní a informační)

  KKL - Databáze knihovnické literatury  

  KKL - Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory  

  Anglicko-český a česko anglický slovník knihovnické terminologie

  Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

  Vyhledávání referátů z konferencí a dalších materiálů IFLA

  Databáze diplomových prací ÚISK FF UK

  Elektronické zdroje zakoupené z grantu MŠMT v roce v roce 2001- 2003

  Výstavba a rekonstrukce knihoven - databáze staveb v českých knihovnách

Knihovna je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Určena je knihovníkům, informačním pracovníkům a specialistům, pedagogům a studentům oboru i zájemcům z řad široké veřejnosti.

ADRESA

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
CZ-110 01 Praha 1

2. patro, č. dveří 239

TELEFON

221 663 347
221 663 348
221 663 342
221 663 343
221 663 191 (vedoucí)

E-MAIL

kkl@nkp.cz

FAX

221 663 175

SPOJENÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU

  • Metro A, stanice "Staroměstská"
  • Tramvaj č. 17, 18, stanice "Staroměstská"
  • Autobus č. 207, stanice "Staroměstská"

PROVOZNÍ DOBA

pondělí    9.00 - 19.00 hod.
úterý    9.00 - 19.00 hod.
středa 14.00 - 19.00 hod.
čtvrtek    9.00 - 19.00 hod.
pátek    9.00 - 19.00 hod.
sobota    8.00 - 14.00 hod.

FOND

Více než 30 000 svazků a 200 titulů periodik z oboru knihovnictví, knihověda, bibliografie a vědecké informace. Prakticky úplný fond české a slovenské literatury oboru, obsáhlý výběr nejdůležitějších zahraničních monografií, sborníků, periodik a příruček z oboru. Konferenční materiály a zprávy IFLA. Cestovní zprávy pracovníků oboru. Soubor firemních dokumentů o automatizovaných knihovnických systémech vč. demoverzí.

KATALOGY, KARTOTÉKY, BÁZE DAT, REFERÁTOVÉ ČASOPISY

KKL - Databáze knihovnické literatury, specializované oborové báze dat, jmenné a věcné katalogy, specializované dokumentační kartotéky, referátové časopisy - Library and Information Science Abstracts, Library Literature, Referativnyj Žurnal - Informatika, Dokumentationsdienst Bibliothekswesen. Možnost vyhledávání v bázích dat Národní knihovny, napojení na CASLIN a Internet.

Pozn.: využívání výpočetní techniky a Internetu se řídí obecnými Pravidly Národní knihovny ČR.

ELEKTRONICKÝ KATALOG A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BÁZE DAT

  • KKL - Databáze knihovnické literatury obsahuje katalog knihovny knihovnické literatury v úplnosti od r. 1990 (průběžně se doplňují záznamy starší české literatury, starší zahraniční literatura je už v bázi obsažena. Pokud starší knihu - před rokem 1990 - nenajdete v této bázi, doporučujeme Vám prohledat také lístkový katalog v knihovně nebo jeho naskenovanou verzi KATIF) a kartotéku dokumentace české knihovnické literatury od r. 1990 (obsahuje analytické záznamy článků z českých odborných periodik a sborníků v úplnosti, výběrově z dalších periodik a sborníků včetně denního tisku. Výběrově obsahuje také záznamy článků ze zahraničních odborných periodik. Záznamy z tisku před r. 1990 doporučujeme hledat v lístkových kartotékách v knihovně).
  • LISA PLUS (světový přehled literatury z oboru knihovnictví a vědecké informace na CD- ROM)
  • LIBRARY LITERATURE (světový přehled literatury z oboru knihovnictví a vědecké informace na CD- ROM)
  • AK (adresář českých veřejných knihoven)
  • KC (časopisy z oboru knihovnictví a vědecké informace ve fondu knihovny)
  • KZ (zkratky používané v oblasti knihovnictví a vědeckých informací)
  • Lístkový katalog KKL ve formátu .tiff (Katalog knihovnické literatury)

Naskenovaný - "obrázkový" - lístkový katalog Knihovny knihovnické literatury můžete pod názvem Katalog knihovnické literatury prohlížet spolu s dalšími obdobným způsobem zpřístupněnými katalogy NK.

Jakékoli dotazy a připomínky přivítáme na adrese kkl@nkp.cz.

SLUŽBY

Knihovna všechny své fondy zpřístupňuje prezenčně ve studovně knihovnické literatury, duplikáty i absenčně, prostřednictvím Národní knihovny poskytuje i MVS. Kopírovací služba je dostupná v sousedící studovně periodik. Knihovna poskytuje na základě svých katalogů, dokumentačních kartoték a bází dat klasické i strojové rešeršní služby, uživatelé mohou rovněž využívat báze dat Národní knihovny a spojení na CASLIN a Internet. Pracovní stanice je uživatelům přístupná v prostorách studovny. Knihovna rovněž poskytuje služby SDI (adresné strojové rešerše podle uživateli zadaných tematických profilů). Na požádání uživatelů a podle kapacitních možností se zpracovávají se souhrnné studijně rozborové zprávy z oboru knihovnictví a vědecké informace. Adresář knihoven slouží pro poskytování referenčních informací o českých knihovnách.

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK

PhDr. Miroslav Ressler (vedoucí oddělení)

03.12.2003 - Jindřich Pilař | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved