top
titulek

Diskusní konference

a) Elektronické veřejné konference
b) Elektronické neveřejné konference
c) Vybrané zahraniční diskusní konference


a) Elektronické veřejné konference

BIBLIO
Konference obsahující diskusní skupiny týkající se především uživatelů knihovního systému LANius.
Adresa konference: news://news.knihovnaprerov.cz
Diskusní skupiny:

 • usr.lanius.zprac - diskusní skupina se zaměřením na zpracování knihovního fondu v AKS LANius,
 • usr.lanius.vyp - diskusní skupina se zaměřením na výpůjční protokol v AKS LANius,
 • usr.lanius.ostatni - diskusní skupina s všeobecným zaměřením pro AKS LANius,
 • usr.lanius.servis - diskusní skupina pro servisní body AKS LANius (pouze autorizovaný přístup)
 • usr.knihovna - obecná knihovní diskusní skupina
 • usr.clavius.clavius - obecná diskusní skupina o AKS Clavius
 • usr.clavius.vyp - diskusní skupina se zaměřením na výpůjční protokol v AKS
  Clavius
 • usr.clavius.zprac - diskusní skupina se zaměřením na zpracování knihovního
  fondu v AKS Clavius
 • usr.skat - diskusní skupina zaměřená na problematiku SKAT
 • usr.talk - obecná, spíše společenská, diskusní skupina

EIFL
Konference pro vzájemné informování knihoven neformálního konsorcia
projektu EIFL Direct, prostřednictvím kterého mají knihovny v ČR v národní
licenci přístupné databáze EBSCO

Kontaktní osoba: PhDr.Hana Nová hana.nova@nkp.cz
Adresa konference: eifl@cvut.cz
Adresa archivu konference: http://zikova.cvut.cz/konference/eifl/archiv
Poznámka: Konference je veřejná pro účastníky konsorcia. Pravidla pro přihlášení: jsou na webové stránce projektu http://www.nkp.cz/eifl

INFOZDROJE.CZ
Moderovaný distribuční seznam společnosti Albertina icome Praha s cílem usnadnit orientaci v placených informačních zdrojích
Kontaktní osoba: PhDr. Filip Vojtášek filip.vojtasek@aip.cz
Adresa konference (přihlášení): http://www.aip.cz/mailinglists.php Zde si v menu "Chcete být zařazeni na seznam" vyberte "infozdroje" a do pole vpravo uvedˇte svou e-mailovou adresu

KATPOL
Příspěvky k tématu katalogizační politiky, mezinárodních standardů a jejich aplikaci v českých knihovnách. Informace o nových problémech řešených v bázi Dotazy ke katalogizaci a materiálech vystavovaných na webové strance NK ČR
http://www.nkp.cz/standard/standard1.htm
Kontaktní osoba: Edita Lichtenbergová Edita.Lichtenbergova@nkp.cz
Adresa archivu konference: http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/lwgate/KATPOL/archives/
Pravidla pro přihlášení: adresa: listserv@cesnet.cz, příkaz pro přihlášení: SUBSCRIBE KATPOL. Příkaz pro odhlášení: SIGNOFF KATPOL

KNIHOVNA
Konference je určena všem pracovníkům knihoven a informačních institucí
Kontaktní osoba: Petr Vandrovec (vandrove@vc.cvut.cz)
Adresa archivu konference: http://adis.cesnet.cz/cgi-bin/lwgate/KNIHOVNA
Pravidla pro přihlášení: adresa: listserv@cesnet.cz, příkaz pro přihlášení: SUBSCRIBE KNIHOVNA, příkaz pro odhlášení SIGNOFF KNIHOVNA

KNIHOVNIK
Konference je zaměřena na obecné záležitosti veřejných knihoven.
Adresa konference: news://news.knihovnaprerov.cz
Poznámka: Diskusní skupina Městské knihovny v Přerově

KOMIG
Konference je určena k výměně zkušeností z činnosti v muzejních knihovnách, oborová komise chce také prostřednictvím této konference pomáhat muzejním knihovnám praktickými i metodickými radami (jak požádat o grant, knihovní rady muzejních knihoven atd.)
Kontaktní osoba: PhDr. Květa Hartmanová, hartmanova@upm.cz
Adresa archivu konference: http://zikova.cvut.cz/konference/KOMIG/archiv
Pravidla pro přihlášení: adresa: majordomo@cvut.cz, příkaz pro přihlášení - subscribe komig, odhlášení: unsubscribe komig
Poznámka: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze na svých www stránkách
http://www.knihovna.upm.cz v oddíle Muzejnim knihovnám zveřejňuje informace
z jednání oborové komise a různé zajímavosti pro pracovníky z knihoven muzeí
a galerií

LIB-AUTO
Nemoderovaná konference o systémech automatizace knihoven, o provozních problémech spojených se zaváděním, používáním, správou a vývojem těchto systémů, o standardech a protokolech používaných v těchto systémech, o konferencích, seminářích, školeních a podobných akcích souvisejících s automatizací knihovnických procesů, o databázových a rešeršních systémech (bibliografické databáze, knihovní katalogy atp.)
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Horák ales@runw.upol.cz
Adresa archivu konference: http://publib.upol.cz/cgi-bin/wgate/lib-auto/archives/
Pravidla pro přihlášení: adresa: majordomo@publib.upol.cz zaslat příkaz subscribe lib-auto

TERMINOLOGIE
Konference pro zájemce o českou odbornou terminologii z oblasti knihovnictví a informační vědy
Kontaktní osoba: PhDr. Miroslav Ressler,
miroslav.ressler@nkp.cz
Adresa konference: terminologie@cvut.cz
Pravidla pro přihlášení: na adresu majordom@zikova.cvut.cz zašlete text "subscribe terminologie" Pravidla pro odhlášení: na adresu majordom@zikova.cvut.cz zašlete text "unsubscribe terminologie"

VSEVED
Konference pro hledače informací o knihovnách a na webu - dotazy a odpovědi na informace o dokumentech a informačních zdrojích
Správce konference: Ing Aleš Horák ales@rupnw.upol.cz
Pravidla pro přihlášení: na adresu majordomo@publib.upol.cz zašlete příkaz Subscribe VSEVED
Pravidla pro odhlášení: na adresu majordomo@publib.upol.cz zašlete příkaz Unsubcribe VSEVED
Archiv konference: http://publib.upol.cz/cgi-bin/lwgate/VSEVED/


b) Elektronické neveřejné konference

ANDERSEN
Konference členů Klubu dětských knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Zlata Houšková zlata.houskova@nkp.cz
Adresa archivu konference: http://zikova.cvut.cz/konference/-ANDERSEN/archiv/

ALEPH-L
Konference je určena uživatelům knihovního systému Aleph 500
Kontaktní osoba: Ing.Dana Šimková dana@cuni.cz

DATABAZE
Konference je určena vybraným pracovníkům knihoven technických vysokých škol, které jsou sdruženy v projektu LI002016 (konsorcium Dialog).
Kontaktní osoba: PhDr. Barbora Ramajzlová, ramajzlo@vc.cvut.cz

EIZ
Konference pracovní skupiny pro elektronické informační zdroje na VŠ
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Katolická, bar@uk.zcu.cz

Expertní rada pro Souborný katalog ČR
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Svobodová, eva.svobodova@nkp.cz
Poznámka: máte-li zájem seznámit se s problematikou, která je v Expertní radě
diskutována, mate možnost nahlédnout do archivu této neveřejné konference na adrese:
http://publib.upol.cz/cgi-bin/lwgate/expert-sk/archives/

Klub vysokoškolských knihovníků
Konference je určena členům SKIP (individuálním nebo kolektivním),
kteří pracují ve vysokoškolských knihovnách nebo je problematika vysokoškolských knihoven zajímá

Kontaktní osoba (e-mail): PhDr. Stanislava Bícová,CSc. Bicova@vse.cz
Adresa konference:
Klubvsk@vse.cz
Pozn.: Zprávy o činnosti Klubu VSK jsou zveřejňovány na adrese:
http://ciks.vse.cz/CR_zahr_knihovny/SKIP

Knihovna
Uzavřená elektronická konference pracovníků Univerzitní knihovny ZČU v Plzni
Kontaktní osoba - e-mail: tich@uk.zcu.cz

LI018
Problematika řešení projektu LI01018 (Portál STM) projekt konsorcia 12-ti knihoven, nákup licencí EIZ AP a Wiley, kooperace zavádění Z39.50, sběr dat o elektronických informačních zdrojích EIZ, zakoupených z veřejných prostředků.
Kontaktní osoba: Koordinátor: e.sidorin@stk.cz, řešitel: m.svoboda@stk.cz,

MASTER
Konference MASTER je určená jen pro účastníky projektu CEE MASTER, aby měli možnost všestranného kontaktu při vzájemné spolupráci.
Kontaktní osoba: Zdenek.Uhlir@nkp.cz

REGION
Problematika výkonu regionálních funkcí a poskytování regionálních služeb. Konference je určena pro zástupce krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz

STARÉ TISKY
Uzavřená nemoderovaná diskusní skupina věnovaná problematice starých tisků, jejich katalogizaci a souvisejícím tématům
Přihlášení: přihlásit se lze na majordomo@vkol.cz zasláním e-mailu s textem Subscribe staretisky <vas-email>
Poznámka: vlastní příspěvky se posílají na adresu staretisky@vkol.cz
Archiv konference: http://kat.vkol.cz/cgi-bin/lwgate/STARETISKY/

SKIP10
Vše, co zajímá členy SKIP10 (region severní Morava)
Kontaktní osoba: Dana Nálepová nalepova@mkfrydek.cz


SUALEPH
Výměna zkušeností a informací mezi uživateli knihovního systému ALEPH
Kontaktní osoba: Martin Vojnar vojnar@vkol.cz

TINLIB-L
Konference je určena uživatelům knihovního systému T-Series
Kontaktní osoba: Ing.Dana Šimková dana@cuni.cz

UKR
Konference je určena členům Ústřední knihovnické rady
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz

VPK
Konference je určena zástupcům knihoven sdružených v projektu Virtuální polytechnické knihovny
Kontaktní osoba: ing. Petr Vandrovec, vandrove@vc.cvut.cz


VVSKIP
Určena všem členům ústředních a regionálních orgánů Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz

VYCHOVA
Konference je určena členům pracovní skupiny pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách (tato skupina je pracovním orgánem oborové sekce Rady vysokých škol pro vysokoškolské knihovny)
Kontaktní osoba: PhDr. Ludmila Tichá, ticha@fsik.cvut.cz

VYSKA
Konference je určena pracovníkům vysokoškolských knihoven
Kontaktní osoba: ing. Petr Vandrovec, vandrove@vc.cvut.cz

ZIG
Zavádění protokolu Z39.50 v českých knihovnách, vytvoření českého národního profilu pro Z30.50.
Kontaktní osoba: Koordinátor: e.sidorin@stk.cz, řešitel: m.svoboda@stk.cz,


c) Vybrané zahraniční diskusní konference

Diskusní konference členů Evropské asociace pro zdravotní informace a knihovny

Diskusní skupina členů Mezinárodní asociace školních knihoven

Diskusní konference IFLA

Diskusní skupina Mezinárodní asociace zemědělských knihovníků a informačních specialistů (IAALD)

Diskusní skupina mezinárodního systému AGRIS

Různé knihovnické diskusní skupiny

Diskusní konference Asociace veřejných knihoven USA

Diskusní skupina Britské asociace knihoven

Diskusní skupina "bezdrátových knihoven"

Diskusní skupina Přátelé knihovny USA

Diskusní skupina evropských botanických a zahradních knihoven

UNESCO - mezinárodní diskusní konference o spolupráci knihoven

Diskusní konference rakouské Asociace knihoven

Diskusní konference polských knihovníků INFOBIB-L


13.11.2003 , Ivo Hoch | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved