top
titulek

Vyhledávání informací o knihovnictví a informační vědě na Internetu

Na této stránce (která je určitou formou bibliografie bibliografií, či webliografie webliografií) najdete odkazy na vybrané webové dokumenty, které obsahují rejstříky odkazů - "linků" -  na stránky sítě Internet, obsahově se zabývající  knihovnictvím a informační vědou, odkazy na online volně dostupné dokumentační služby a báze dat se stejným obsahovým záběrem a odkazy na adresáře českých knihoven.

Autor této stránky si zároveň dovoluje poprosit její návštěvníky o následující pomoc: víte-li o nějaké zajímavé a informačně obsažné webové stránce na stejné téma, která není v následujícím přehledu uvedena, zašlete její URL na adresu jindrich.pilar@nkp.cz - rád o ni přehled doplním.

Informace k povodním


České zdroje

 • KKL - Databáze knihovnické literatury
  Katalog a dokumentace české knihovnické literatury od r. 1990 - Knihovna knihovnické literatury Národní knihovny ČR.  

 • Knihovnické školy
  Přehled odkazů na webové stránky škol a vzdělávacích zařízení oboru knihovnictví a informačních studií.
 • O knihovnách a pro knihovny
  Informační stránka odboru knihovnictví Národní knihovny ČR - knihovnické akce, knihovnické školy, knihovnická (a příbuzná) periodika ČR, poradní orgány, spolky, sdružení, konsorcia knihoven v ČR a zahraničí a příbuzné instituce, programy a projekty na podporu knihoven, normy, standardy, doporučení, adresáře, legislativní dokumenty, statistika aj.
 • ZDROJE V SÍTI - Oddělení knihovnictví Filozoficko-přirodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

České portály


Zahraniční zdroje

 • Internet Library for Librarians
  "Úplný přehled zdrojů na Internetu obsahově se vztahujících ke knihovnickému povolání - nejpopulárnější informační site pro knihovníky... " (USA)
 • Libdex
  Celosvětový přehled na 18 000 odkazů na webové stránky knihoven, OPACy apod. (USA)

15.09.2003 - Jindřich Pilař | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uľivatele || Sluľby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved