top
titulek

Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR od r. 1993

 

Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR od r. 1993

 

Knihovny

Pobočky

Knihovní fond

Čtenáři

Výpůjčky

Náklady na fond

Zaměstnanci

počet

počet

v tis.

v tis.

v tis.

v tis. Kč

(úvazky celkem)

Veřejné knihovny
1993 Celkem 6 238 1 744 59 538 1 422 56549 106 353 5 127
  v tom:
SVK 10 123 12 982 111 4 560 1 7661 808
NK ČR 1 0 6049 29 651 10 165 506
1994 Celkem 6 249 1 687 59 318 1 429 57 786 139 545 5 116
  v tom:
SVK 10 117 12 416 117 4 600 21 051 818
NK ČR 1 0 6 097 43 622 19 002 491
1995 Celkem 6 179 1607 58 881 1 428 57 413 150 341 5 089
  v tom:
SVK 9 47 12 554 126 4 550 21 235 820
NK ČR 1 0 5 522 25 435 16 594 537
1996 Celkem 6 133 1 493 59 348 1 438 59 358 169 616 4 569
  v tom:
SVK 9 44 12 739 124 4 981 25 220 826
NK ČR 1 0 5 586 27 553 17 450 479
1997 Celkem 6 245 1190 59 344 1 432 6 0247 168 133 4 373
  v tom:
SVK 9 39 12 841 119 5 124 22 467 821
NK ČR 1 0 5 650 29 613 13 512 469
1998 Celkem 6141 1178 59 999 1 478 6 2574 18 1856 4 787
  v tom:
SVK 9 37 12 927 119 5 444 22 525 802
NK ČR 1 0 5 719 29 571 18 979 444
1999 Celkem 6 077 1 122 59 761 1 497 70 106 193 940 4 764
  v tom:
SVK 9 32 12 720 115 5 692 24 493 807
NK ČR 1 0 5 777 35 597 18 027 446
2000 Celkem 6019 1 122 60 180 1 523 70 400 198 949 4 774
  v tom:
SVK 9 27 12 803 115 5 624 26 271 802
NK ČR 1 0 5 828 49 596 16 409 446
2001 Celkem 6091 1089 60191 1513 69864 205713 4844
  v tom:
  SVK 9 27 12991 126 5114 25280 798
  NK ČR 1 - 5898 46 656 16385 444

Zdravotnická zařízení

1993

Celkem

239

 

2 156

80

1 127

45 642

333

 

v tom:

řízená MZ

116

 

1 425

50

630

34 231

244

řízená OÚ

123

 

731

30

497

11 411

89

1994

Celkem

231

 

2 105

77

1 152

49 946

340

 

v tom:

řízená MZ

110

 

1 378

48

697

37 034

253

řízená OÚ

121

 

727

29

455

12 912

87

1995

Celkem

211

 

2 143

90

1 010

54 293

346

 

v tom:

řízená MZ

113

 

1 501

64

579

41 948

268

řízená OÚ

98

 

642

26

431

12 345

78

1996

Celkem

212

 

2 513

89

1 199

112 636

356

 

v tom:

řízená MZ

112

 

1 742

56

682

98 292

264

řízená OÚ

100

 

771

33

517

14 344

92

1997

Celkem

198

 

2 269

91

1 231

82 126

353

 

v tom:

řízená MZ

61

 

1 285

47

623

66 409

253

mimoresortní

137

 

984

44

608

15 717

100

1998

Celkem

191

 

2 492

85

1 165

67 290

325

 

v tom:

řízená MZ

58

 

1576

46

637

51 731

232

mimoresortní

133

 

917

39

528

15 559

93

1999

Celkem

189

 

2 843

97

1 449

70 445

334

2000

Celkem

183

 

2 954

95

1 192

77 135

362

 

v tom:

řízená MZ

50

 

1 907

54

624

59 231

261

mimoresortní

133

 

1 047

41

568

17 904

101

2001 Celkem 184   2934 97 1465 90337 366

Vysokoškolské knihovny

1993

Celkem

58

1 091

8 551

183

1 632

47 987

562

1994

Celkem

72

1 057

8 912

190

1 397

60 095

610

1995

Celkem

74

1 040

8 590

230

1 582

65 593

679

1996

Celkem

65

986

10 030

242

2 204

94 530

610

1997

šetření neproběhlo

             

1998

Celkem

64

781

11 001

225

2 034

118 141

608

1999

Celkem

76

1 163

10 097

232

2 140

119 763

737

2000 Celkem 21 1 153 11 302 265 2 506 123 487 787
2001 Celkem 80 1081 10704 276 2178 158712 767

Školní knihovny

1996

Celkem

5782

 

15389

       

1999

Celkem

5 165

 

15 295

1 520

3 379

27 283

 
2000 Celkem 6165 15295 1520      168 
2001 Celkem 6165 15295 1520      168 

Akademie věd ČR

1993

Celkem

64

 

3 095

 

160

   

1994

Celkem

64

 

2 979

 

161

   

1995

Celkem

64

 

3 201

 

151

   

1996

Celkem

69

 

3 199

28

311

   

1997

Celkem

69

 

3 208

35

316

   

1998

Celkem

70

 

3 207

37

349

 

280

1999

Celkem

70

 

3 185

 

252

 

302

2000

Celkem

69

 

3 220

44

255

 

305

2001 Celkem 69 3 103 44 255 293 

Knihovny muzeí a galerií

1998 Celkem 263   8 099 35 271 9 033 251
1999 Celkem 279   8 370 24 316 9 279 267
2000 Celkem 269   8 600 35 327 8 227 264
2001 Celkem 195 8673 36 303 9444 271

 

Podíl jednotlivých sítí knihoven na počtu knihovních jednotek z celkového stavu v ČR podle posledního statistického zjišťování

Podíl jednotlivých sítí knihoven na počtu knihovních jednotek z celkového stavu v ČR podle posledního statistického zjišování


Přehled podílu jednotlivých typů knihoven pro rok 2001

  Počet knihoven Počet poboček Knihovní fond
(v tis.)
Počet čtenářů (v tis.) Počet výpůjček (v tis.) Náklady na fond (v tis.) Počet úvazků (přepoč.)
Veřejné knihovny 6091 1089 60191 1513 69864 205713 4844
Zdravotnické 184 2934 97 1465   90337 366
Vysokoškolské 80 1081 10704 276 2178 158712 767
Školní 6165  - 15295 1520  - 168
Akademie věd ČR 69  - 3 200 44 255  -   293
Muzea a galerie 195 - 8 673 36 303 9444 271

 

29.01.2004 | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved