top
titulek

Oddělení studijní a informační

ADRESA

Národní knihovna České republiky
odbor knihovnictví - oddělení studijní a informační
Klementinum 190
110 01 Praha 1
2.patro, č.dveří 223 V (vedoucí)

TELEFON

221 663 191 (vedoucí )
221 663 347
221 663 348
221 663 342
221 663 343

E-MAIL

osi.ok@nkp.cz

FAX

221 663 175

  • buduje a zpřístupňuje fondy knihovny a studovny knihovnické literatury
  • provádí registrující dokumentaci české knihovnické literatury
  • zpracovává a zveřejňuje studijně rozborové zprávy k aktuálním otázkám českého a světového knihovnictví
  • shromažďuje a zpřístupňuje informace o činnosti IFLA,mezinárodních programech a iniciativách v oblasti knihovnictví a informačních věd, o vztazích mezinárodních politických struktur ke knihovnictví, zpřístupňuje jejich dokumenty, doporučení apod.
  • buduje dokumentografické a referenční báze dat z oboru knihovnictví a informačních věd
  • zpřístupňuje nejdůležitější zahraniční báze dat z oblasti knihovnictví a informačních věd
  • spolupracuje na aktuálních, časově vymezených úkolech průzkumového rázu


ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK

PhDr. Miroslav Ressler (vedoucí odd.)

07.02.2003 - Miroslav Ressler | Webmaster | Na hlavní stranu | Zpět nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved