top
titulek

Odbor knihovnictví

  • zpracovává koncepční,metodické a normativní podklady pro organizační výstavbu a funkční rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v České republice
  • poskytuje poradenské,konzultační a expertízní služby knihovnám, zejména veřejným, a informačním pracovištím i jejich zřizovatelům
  • realizuje aktuální a časově vymezené úkoly průzkumového charakteru
  • poskytuje komplexní informační a knihovnické služby v oboru knihovnictví a informačních věd v oddělení studijním a informačním
  • zabezpečuje mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven prostřednictvím oddělení vzdělávání
ADRESA

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 01 Praha
2.patro , č.dveří 232

TELEFON:

221 663 338

E-MAIL

Vit.Richter@nkp.cz

FAX

221 663 175

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK

nám. ředitele PhDr.Vít Richter

30.04.2002 - PhDr.Vít Richter | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved