top
titulek

Legislativní dokumenty


Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy

Knihovní zákon


Prováděcí předpisy ke knihovnímu zákonu


Doporučení ke knihovnímu zákonu


Povinný výtisk


Autorské právo


Svobodný přístup k informacím


Ochrana osobních údajů


Sbírky muzejní povahy


Archivní legislativa


Požární ochrana a krizové řízení


Ostatní legislativa a doporučení k činnosti knihoven


Plné texty legislativních dokumentů lze rovněž nalézt na adresách

 

Archiv

14.01.2004  Vincenc Streit, Ladislava Zemánková | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved