top
titulek

Knihovnická (a příbuzná) periodika ČR a SR (kontaktní adresy redakcí)

ČR

 


BULLETIN PLUS

ISSN: 1212-6195
vydavatel: Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1
odp. red.: PhDr. Michal Hora
výkon. red: Mgr. Zuzana Havelková
tel.: 221663396
e-mail: Zuzana.Havelkova@nkp.cz

BULLETIN SKIP

Vydává Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
ISSN: 1210-0927
online vyd. ISSN: 1213-5828
redakce: Bulletin SKIP
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
odp. red.: PhDr. Ladislav Kurka
Technická redakce elektronického vydání : Jindřich Pilař
tel. : 222 113 308
fax : 222 323 206
http: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/bulletin.htm
e-mail : KURKAL@mlp.cz
e-mail : jindrich.pilar@nkp.cz

ČTENÁŘ
Měsíčník pro knihovny

ISSN: 0011-2321
vydavatel : Středočeská vědecká knihovna - Kladno
redakce : Nakladatelství a vydavatelství Academia
Legerova 61
120 00 Praha 2
šéfred. : Hana Jirkalová
tel. : 224 941 159, 224 941 976 linka 226, 264
e-mail : ctenar@academia.cz

DUHA
Informace o knihách a knihovnách z Moravy

ISSN: 0862-1985
vydavatel : Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
ved. red. : PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.
výkon.red.: Stanislava Bílková
tel: 541 646 111
fax : 541 646 100
e-mail : duha@mzk.cz, kubicek@mzk.cz

IKAROS
Elektronický časopis o informační společnosti

ISSN: 1212-5075
vydavatel : IKAROS, o.s.
V zápolí 1255/33
141 00 Praha 4
šéfred. : Mgr. Petra Jedličková
e-mail : redakce@ikaros.cz
http : http://www.ikaros.cz

INFOOKNO

Rubrika elektronického časopisu KONJUNKTURA.CZ, zaměřená na informační svět, knihovny apod.
ISSN : 1213-3884
ISSN : 1213-8169 (tištěná verze)
Vydavatel : LAAR, a.s.
Vančurova 2904
P.O.BOX 13
390 01 Tábor
šéfred.: Eva Vozábalová
e-mail : redakce@konjunktura.cz
http : http://www.konjunktura.cz

INFORMACE

ISSN 1210-8502
vydavatel : Knihovna Akademie věd ČR
Národní 3
115 22 Praha l
red. : PhDr. Jarmila Burgetová
tel. : 221 403 255
e-mail : burgetova@lib.cas.cz

INFORMAČNÍ BULLETIN NK ČR

vydavatel : Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 01 Praha l
odp. red. : PhDr. Michal Hora
výkon.red.: Mgr. Zuzana Havelková
tel. : 221 663 396
e-mail: Zuzana.Havelkova@nkp.cz

KNIHOVNÍ OBZOR
Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci

ISSN: 1210-5791
vydavatel : Vědecká knihovna v Olomouci
Ostružnická 3
771 11 Olomouc
odp.red. : PhDr. Marie Nádvorníková,CSc.

tel. : 585 222 375
fax : 585 225 774
e-mail : info@vkol.cz
url: http://www.vkol.cz/dokumnty.htm#KO

KNIHOVNICKÝ ZPRAVODAJ VYSOČINA

ISSN: 1213-8231
vydavatel : Krajská knihovna Vysočiny
Havlíčkovo nám. 87
580 01 Havlíčkův Brod
a
Knihovna Matěje Josefa Sychry
Havlíčkovo náměstí 5
591 38 Žďár nad Sázavou

šéfred.: Mgr. Libuše Foberová
tel.: 566 623 327

elektronické zpracování: Jiří Nedělka
url: http://www.knihzdar.cz/kzv

KNIHY A DĚJINY

ISSN: 1210-8510
vydavatel : Knihovna Akademie věd ČR
Národní 3
115 22 Praha 1
red. : Anežka Baďurová a Hana Beránková
tel. : 221 403 251
fax : 224 240 528
e-mail : badurova@lib.cas.cz

KNIŽNÍ NOVINKY
Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře

ISSN: 1213-7073
vydavatel : Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Melantrichova 15

110 00 Praha 1
manager : PhDr.Jaroslav Císař
šéfred. : Olga Vašková
tel. : 224 219 942
tel./fax : 224 219 944

e-mail : sckn@mbox.vol.cz

LADĚNÍ
Časopis pro teorii a kritiku dětské literatury

ISSN: 1211-3484
vydavatel : Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Poříčí 7
603 00 Brno
red.: Jiří Poláček a Martin Reissner
i-Ladění : Luděk Janda
tel. : 543 129 264
email : ladeni@jumbo.ped.muni.cz
url: http://www.ladeni.magdalena.cz

LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA
Časopis pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví

ISSN: 1211-3255
vydavatel : Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32 Praha 2
red. rada : PhDr. H. Bouzková, PhDr. M. Votípková, Mgr. J. Musil, R. Římanová
tel. : 296 335 949
fax : 296 335 959
email : nml@nlk.cz
http: : http://www.nlk.anet.cz/czech/casopis/lekknihovna.html

MÍSTNÍ KULTURA
Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

ISSN: 1211-7994
vydavatel : IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu
P.O.Box 12, Blanická 4
120 21 Praha 2
ved.red.: Ludmila Kučerová
tel. : 221 507 921
fax : 221 507 929
email : redakce@ipos-mk.cz
http: : http://www.ipos-mk.cz/casopis

NÁRODNÍ KNIHOVNA
Knihovnická revue

ISSN: 0862-7487
ISSN: 1214-0678 (elektronická verze)
vydavatel : Národní knihovna ČR
odbor vydavatelský
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 10
tel.: 281 013 230
email: redakceNK@cdh.nkp.cz
url: anopress
url: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html

NEPRAVIDELNÝ BULLETIN Společnosti Národní knihovny ČR

vydavatel : Společnost NK ČR
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1
tel. : 221 663 279, 221 663 277, 221 663 212
fax : 221 663 277
e-mail : public.ur@nkp.cz

url: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html

NOVINKY Zeměměřické knihovny

vydavatel: Odvětvové informační středisko a Odvětvová
knihovna zeměměřictví a katastru VÚGTK
250 66 Zdiby 98
tel.: +420 -284 890 375 284 890 351
fax : +420 -284 890 056 284 890 056
red.: Ing. Jiří Skřivánek
e-mail: odis@vugtk.cz
url: http://www.vugtk.cz/nzk/

PRINT plus

Český a slovenský odborný časopis pro grafický průmysl
ISSN 1214-1801
Vydavatel : Jiří Richtr
Pod lipami 23
130 00 Praha 3
Adresa redakce: Bořivojova 17
130 00 Praha 3
tel./fax : 222 726 419
tel.: 222 728 227
e-mail: printplus@printernet.cz

PRINT & PUBLISHING
Český a slovenský časopis pro tištěnou komunikaci

ISSN: 1210-3187
vydavatel : Print & Publishing, spol. s.r.o.
Na Slupi 17
128 00 Praha 2
šéfred. : Rudolf K. Messer
tel./fax : 222 711 614
e-mail : printpubl@vol.cz

Sova

Časopis Regionální knihovny v Karviné
vydavatel : Regionální knihovna
Centrum 2299
734 11 Karviná - Mizerov
odp. red. : Hana Jenčová
tel. : 596 348 301-3
fax : 596 348 301
e-mail : knihovna@rkka.cz
url: http://www.rkka.cz

SVĚTLÍK
Svět libereckých knihoven

ISSN 1214-2751
Vydavatel: Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK)
Rumjancevova 1362/1
460 53 Liberec
tel.: 482 412 111
tel./fax: 482 412 222
spolu s Kruhem autorů Liberecka (KAL)
redakční rada: Jan Šebelka, Vladimír Píša (KAL)
e-mail: jakub.sebelka@volny.cz
Hana Opatrná, Kateřina Trojanová, Libor Schiffner (KVK)
e-mail: library@kvkli.cz
url: http://www.kvkli.cz/

U NÁS
Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje

ISSN 0862-9366
vydavatel : Studijní a vědecká knihovna
Pospíšilova tř. 395
500 03 Hradec Králové
šéfred.: Božena Blažková
tel.: 495 514 871
fax: 495 511 781
e-mail: unas@svkhk.cz
url: http://www.svkhk.cz/unas/

ZPRAVODAJ ČIS
Občasník

vydavatel : Česká informační společnost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
odp.red. : Ing. Zdeňka Šilhová
Ústav zemědělských a potravinářských informací
Slezská 7
120 56 Praha 2
e-mail : silhova@uzpi.cz

ZPRAVODAJ MASARYKOVY VEŘEJNÉ KNIHOVNY

vydavatel : Masarykova veřejná knihovna
Svárov 714
755 01 Vsetín
redakce: Marie Pokorná a Lucie Strbačková
tel. : 571 412 143 , 571 419 804
fax : 571 419 805
email : mvk@vs.inext.cz
http: : http://www.mvk.cz/


SR


AKTUALITY
Informácie z knižničnej a informačnej vedy a praxe

vydavatel : Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
814 17 Bratislava
zodp.red. : Mgr.Tatiana Popová
tel.: 5443 1151-4
fax : 5443 42-16
e-mail: ukb@ulib.sk
http://www.ulib.sk
ISSN : 1335-5066

BARDEJOVSKÝ KNIHOVNÍK.
Knižničný spravodajca pre obecné knižnice okresu Bardejov

vydavatel : Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Radničné námestie 1
085 01 Bardejov
tel.: 054/47 221 05
fax : 054/47 227 14
http://www.zvykni.sk/knihovnik/

BULLETIN SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC

vydavatel : Slovenská asociácia knižníc
sekretariát : Centrum VTI SR
Nám. Slobody 19
812 23 Bratislava
hlavný red.: Ján Kurák
výkon. red. : Mária Mlynáriková
tel.: 02/43 42 05 97
e-mail : publik@tbb5.cvtisr.sk
http://www.sakba.sk
ISSN : 1335-7905

e-MONITOR

Elektronické informačné periodikum určené pre odbornú a podnikatelskú verejnost´.
Vydavatel : Centrum VTI SR,OPOI
Námestie slobody 19
812 23 Bratislava
zodp. red. : Mgr. Darina Bónová
red. : Viera Filová
tel. : 572 761 32
e-mail : filova@tbb1.cvtisr.sk
http://www.cvtisr.sk/ibis/emonitor.htm

INFOMEDLIB
Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice

vydavatel : Slovenská lekárská knižnica
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
zodp. red. : PhDr.Marta Žilová
výkon. red. : Marta Weissová
tel.: 02/52 96 11 21-2
e-mail : bro@sllk.sk
http://www.sllk.sk
ISSN : 1335-5759


ITLIB:INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A KNIŽNICE

vydavatel : Centrum VTI SR
Nám. Slobody 19
812 23 Bratislava
zodp. red.: PhDr.Marta Ehnová
tel.: 02/43 42 05 97
fax : 02/43 42 04 54
e-mail : birova@tbb5.cvtisr.sk
http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib.htm
ISSN :1335-793X

KNIŽNICA
Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok

vydavatel : Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1
036 01 Martin
šéfred. : Mgr.Tomasz Trancygier
tel. - fax : 043/413 30 98
e-mail : kniznica@snk.sk
http://www.snk.sk/kniznica/kniznica.html
ISSN :1335-7026

KNIŽNICE A INFORMÁCIE
Dvojmesačnik

vydavatel : Matica slovenská
Mudroňova ul. 1
036 52 Martin
šéfred.: PaedDr.Horst Hogh
výkon.red. : PhDr. Magdaléna Mikesková
tel. : 043/413 40 60
e-mail : sprava@matica.sk
http://www.snk.sk/ki/archiv.html
ISSN : 1210-096X

OBČASNÍK KNIHOVNÍKOV BRATISLAVSKÉHO KRAJA
Bulletin Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja

vydavatel : Knižnica Ružinov
Tomášlkova 25
821 01 Bratislava
zodp. red. : PhDr. Darina Horáková
výkon. red. : Mgr. Peter Kuzma
tel.: 07/44 45 47 04
fax : 07/44 45 60 36
e-mail : kniznica@gtsl.sk
ISSN : 1335-664X

OBČASNÍK ŠVK - KNIŽNICE KOŠICKÉHO KRAJA

vydavatel : Štátna vedecká knižnica, Košice
http://www.svkk.sk/obcasnik/

VÝCHODOSLOVENSKÝ KNIHOVNÍK
Knižničný spravodajca

vydavatel : Verejná knižnica Jána Bocatia
Hlavná 48
042 61 Košice
zodp.red.: PhDr. Klára Kernerová
tel.: 055/62 232 91
fax : 055/62 232 92
http://www.zvykni.sk/knihovnik/index.html


06.10.2003 - Eva Macková | Webmaster | Na hlavní stranu | Zpět nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved